WYTYCZNE
do raportu

 
działanie: Budowa i promocja Ekozespołu
z zadania: Ekologiczna mapa gminy
etapu: Czas na klimat
 
Podział ról wśród uczestników Ekozespołu i sposób komunikacji wewnętrznej (max. 1 p.)
Podział ról wśród uczestników Ekozespołu i sposób komunikacji wewnętrznej.
Napiszcie skąd się wziął pomysł na nazwę Waszego Ekozespołu. Przedstawcie się, pokażcie swoje zainteresowania i sposób myślenia o ekologii. Odpowiedzcie na kilka pytań: kto utworzył Ekozespół, co świadczy o sile i potencjale jego członków, w czym każdy z Was się specjalizuje i dlaczego wybraliście właśnie tego opiekuna? Przedstawcie również szczegółowo swoje role w Ekozespole i uzasadnijcie dlaczego tak je podzieliliście między sobą.
Sposób autoprezentacji Ekozespołu (max. 1 p.)
Opiszcie swój pomysł na interesujące przedstawienie Waszego Ekozespołu wśród Waszych kolegów i nauczycieli w szkole. Uzasadnijcie dlaczego taka forma promocji będzie najskuteczniejsza w Waszej szkole. Przedstawcie swoją szkołę, uczniów i nauczycieli. Przedstawcie swój zespół - dołączcie do raportu zdjęcia członków zespołu. Załączcie dokumentację Waszych działań na forum szkoły.
Zastosowane formy promocji i informacji o konkursie w środowisku szkolnym i lokalnym (max. 1 p.)
Zastosowane formy promocji i informacji w konkursie wśród społeczności lokalnej
Opiszcie swój plan na rozpowszechnienie informacji o Waszym Ekozespole wśród mieszkańców gminy i władz samorządowych. Uzasadnijcie dlaczego taka strategia promocji będzie najskuteczniejsza w Waszej społeczności. Przedstawcie mieszkańców swojej gminy. Napiszcie o tym jak pracownicy Urzędu Gminy współpracują ze społecznością lokalną. Załączcie dokumentację Waszych działań.

 MATERIAŁY DO ETAPU
Korzyści płynące z udziału w konkursie
Odnawialne źródła energii
Co to jest klimat?
Słownik pojęć
Ankieta ekologiczna wśród mieszkańców
Jak przeprowadzić ankietę ekologiczną wśród mieszkańców?
Diagnoza klimatyczna gminy - kwestionariusz