WYTYCZNE
do raportu

 
działanie: Metryczka gminy
z zadania: Ekologiczna mapa gminy
etapu: Czas na klimat
 
Podstawowe informacje o gminie: lokalizacja, rodzaj gminy, charakter gminy, plan gminy (max. 2 p.)
Opiszcie gminę, w której mieszkacie, w tym jej położenie, podział administracyjny, istniejącą infrastrukturę oraz gminy sąsiednie. Przedstawcie ważne informacje wyróżniające Waszą gminę w regionie: jej charakter, a także zabytki i obiekty cenne przyrodniczo. Uwzględnijcie obiekty przemysłowe, powierzchnię zalesioną, punkty odnawialnych źródeł energii.
Załączcie plan gminy oraz mapkę lokalizacji gminy w regionie.
Dane statystyczne: powierzchnia, liczba mieszkańców, ilość szkół. (max. 1 p.)
Podajcie dane statystyczne, które najlepiej opiszą Waszą gminę. Przedstawcie je w kilku punktach.

 MATERIAŁY DO ETAPU
Korzyści płynące z udziału w konkursie
Odnawialne źródła energii
Co to jest klimat?
Słownik pojęć
Ankieta ekologiczna wśród mieszkańców
Jak przeprowadzić ankietę ekologiczną wśród mieszkańców?
Diagnoza klimatyczna gminy - kwestionariusz