WYTYCZNE
do raportu

 
działanie: Diagnoza klimatyczna gminy
z zadania: Raport klimatyczny
etapu: Czas na klimat
 
Sposoby pozyskania informacji o żródłach energii odnawiajnej (max. 5 p.)
W celu realizacji tego zadania możecie skorzystać z kwestionariusza umieszczonego w materiałach infromacyjnch, który pozwoli Wam na lokalizację wszystkich punktów energii odnawialnej w Waszej Gminie. Natomiast podział pracy wśród członków ekozespołu, sposób w jaki będziecie szkukać tych informacji podlegać będzie ocenie, dlatego opiszcie każdy etap Waszej pracy.

 MATERIAŁY DO ETAPU
Korzyści płynące z udziału w konkursie
Odnawialne źródła energii
Co to jest klimat?
Słownik pojęć
Ankieta ekologiczna wśród mieszkańców
Jak przeprowadzić ankietę ekologiczną wśród mieszkańców?
Diagnoza klimatyczna gminy - kwestionariusz