WYTYCZNE
do raportu

 
działanie: Ankieta ekologiczna wśród mieszkańców
z zadania: Raport klimatyczny
etapu: Czas na klimat
 
Ankieta ekologiczna wśród mieszkańców (max. 10 p.)
Celem wykonania tego zadania będzie przeprowadzenie ankiety ekologicznej wśród Waszych sąsiadów. W materiałach informacyjnych został umieszczony wzór ankiety do przeprowadzenia, skorzystajcie z niego, podzielcie się pracą i przeprowadźcie 50 ankiet na temat znajomości zagadnień związanych ze zmianami klimatycznymi i przeciwdziałaniem tych zmian wśród mieszkańców Waszej gminy.
Zróżnicowanie respondentów (max. 5 p.)
Przeprowadzając ankietę postarajcie się zróżnicować grupy wiekowe i zawodowe osób ankietowanych, pozwoli to Wam na poznanie zagadnień związanych z klimatem z różnej perspektywy.
Prezentacja wyników (max. 10 p.)
Przedstwawcie wyniki ankiety w przejrzysty i atrakcyjny sposób. Chętnie poznamy Waszą interpretację wyników ankiety.

 MATERIAŁY DO ETAPU
Korzyści płynące z udziału w konkursie
Odnawialne źródła energii
Co to jest klimat?
Słownik pojęć
Ankieta ekologiczna wśród mieszkańców
Jak przeprowadzić ankietę ekologiczną wśród mieszkańców?
Diagnoza klimatyczna gminy - kwestionariusz