WYTYCZNE
do raportu

 
działanie: Moja szkoła dla klimatu
z zadania: Raport klimatyczny
etapu: Czas na klimat
 
Zasady przyjazne klimatowi w mojej szkole (max. 10 p.)
W tym etapie Waszym zadaniem będzie skorzystanie z dotychczas nabytej wiedzy i znajomości zagadnień związanych z klimatem. Spróbujcie opracować zbiór zasad - porad dla Waszej szkoły sprzyjających klimatowi i jego ochronie. Możecie je podzielić na takie, które mogą stosować uczniowei każdy z osobna oraz na stworzenie planu na przyszłość, a związanego z inwestycjami czy to finansowymi czy wkładem pracy. Dodatkowo oceniany będzie sposób promocji i ekspozycji tych zasad na forum szkoły.

 MATERIAŁY DO ETAPU
Korzyści płynące z udziału w konkursie
Odnawialne źródła energii
Co to jest klimat?
Słownik pojęć
Ankieta ekologiczna wśród mieszkańców
Jak przeprowadzić ankietę ekologiczną wśród mieszkańców?
Diagnoza klimatyczna gminy - kwestionariusz