WYTYCZNE
do raportu

 
działanie: Przygotowanie i promocja szkolnego dnia zbiórki elektroodpadów
z zadania: Zbiórka elektroodpadów ,,Elektroodpady zbierasz - klimat wspierasz!”
etapu: Ekowspółpraca
 
Szkolny dzień zbiórki elektroodpadów - przygotowanie, promocja i organizacja (max. 40 p.)
Najpierw ustalcie kiedy i gdzie przeprowadzicie zbiórkę, wyznaczcie teren. Potem uzyskajcie pozwolenie na jej organizację (od dyrektora szkoły lub władz gminy). Do obsługi takiej akcji niezbędny jest operator zbiórki, prowadzący taką działalność i zarejestrowany w rejestrze GIOŚ, gwarantuący właściwe zagospodarowanie zebranych elektroodpadów. Po zakończeniu zbiórki operator przyjedzie i odbierze zebrane sprzęty. Na koniec natomiast wystawi Wam potwierdzenie odbioru wraz z podaną wagą zebranych elektroodpadów, które koniecznie dołączcie do raportu. W tym konkursie zapewnimy go my. Pamiętajcie, że elektroodpady zawierają niebezpieczne substancje, dlatego zastanówcie się jak zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom akcji i otaczającemu środowisku. Kiedy tylko zaplanujecie termin zbiórki musicie go nan zgłosić, zgłoszenia wyłącznie pisemne - mailem lub faksem, po zebraniu wszystkich zgłoszeń powstanie harmonogram zbiórek, który zamieszczony zostanie na stronie konkursu.

Sukces zbiórki elektroodpadów zależy od odpowiedniego nagłośnienia wydarzenia wśród społeczności szkolnej, mieszkańców gminy i lokalnych przedsiębiorców. Zastanówcie się jaki przyjąć plan promocji, kogo w to zaangażować (np. media), jakie przeprowadzić działania informacyjne (np. konferencja prasowa), jakie wyprodukować materiały informacyjne i jak je rozpowszechnić w społeczności lokalnej. Niezbędne w wykonaniu tego zadania będzie zbudowanie koolicji wokół problemu i pozyskanie sojuszników.

Na koniec jest czas na opracowanie logistyki zbiórki ZSEE, zabezpieczenie miejsca i przeprowadzenie zbiórki elektroodpadów w swojej gminie. Ważne jest abyście przemyśleli sposób zabezpieczenia terenu zbiórki, jak i jej uczestników. Osoby obsługujące zbiórkę powinny być poinformowane o niebezpieczeństwie związanym z kontaktem z ZSEE, a także muszą wykazać się podstawową wiedzą z tego zakresu. Opiszcie przebieg zbiórki, przedstawcie własne dane i obserwacje oraz sformułujcie wnioski z przeprowadzonej akcji. Koniecznie dołączcie do raportu skan kwitu wagowego od operatora zbiórki. Będzie to oficjalny dokument wystawiony przez firmę odbierającą Wasze elektroodpady, stwierdzający ilość zebranego przez Was ZSEE, który pozwoli na ocenę Waszej pracy.


UWAGA! Pamiętajcie o tym by, na koniec w ramach podsumowania napisać orientacyjną liczbę osób do których udało Wam się dotrzeć za pomocą Waszych działań promocyjnych (społeczność lokalna, szkoła) oraz zbiórki elektroodpadów (uczestnicy zbiórki). Dzięki temu będziecie mogli sprawdzić jak wiele osób udało Wam się zaangażować i włączyć do akcji "Zmieniaj nawyki - nie klimat"!

 MATERIAŁY DO ETAPU
Promocja zbiórki odpadów
Kategorie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego
Co począć z elektroodpadami?
Substancje szkodliwe zawarte w elektroodpadach